Jäsenyydet järjestöissä

Viron kylpyläliitolla on 18 jäsentä eli kylpylähoitolaitosta ympäri Viron. Tervise Paradiis on ollut liiton jäsen perustamisestaan lähtien.

Viron kylpyläliitto on kylpylähoidon puolestapuhuja ja tunnetuksi tekijä. Se toimii sekä Virossa että ulkomailla. Liiton jäsenet osallistuvat yhdessä kansainvälisille matkailumessuille ja julkaisevat artikkeleita ulkomaisessa mediassa. Jäsenet ottavat yhdessä vastaan ulkomaisia valtuuskuntia ja tekevät kaikkensa sen puolesta, että matkailijamäärät virolaisissa kylpylöissä jatkaisivat kasvuaan.

Lisätietoa Viron kylpyläliitosta www.estonianspas.eu