Veekeskuse kasutamise reeglid

Soovime kõigile Tervise Paradiisi veekeskuse külastajatele meeldivat ja turvalist  ajaveetmist.
Piletit ostes kinnitad, et oled tutvunud veekeskuses kehtivate reeglitega ja nõustud nende järgimisega.

Kõik külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.

Täname!

ÜLDREEGLID

 • Veekeskus ja eriti selle laskuvad atraktsioonid ning tavapärasest sügavamad basseinid on tulenevalt atraktsiooni/basseini  füüsikalistest omadustest, kasutajate hulgast ning nende kehalistest eripäradest ja käitumisest, tavapärasest kõrgema ohuriskiga piirkond, kus ei ole võimalik täielikult elimineerida tervisekahjudega intsidentide teket.
 • Ohutus algab kliendi vastutustundlikust käitumisest, käesolevate reeglitega tutvumisest ning iga atraktsiooni/basseini juures oleva info ning piirangutega tutvumisest.
 • Eriliselt tähelepanelik tuleb olla vettehüpete tegemisel (teistele peale hüppamise oht, sügavast veest mitte välja saamise oht). VETTEHÜPPED ON LUBATUD VAID SELLEKS ETTE NÄHTUD KOHTADEST/PLATVORMIDELT.
 • Tervise Paradiis ei vastuta kahjude, kaotuste, vigastuste jms eest, mis on tingitud külastaja hooletusest, tähelepanu puudumisest, hoolimatusest, oma võimete ülehindamisest, terviseriketest või käesolevate reeglite eiramisest, sh personali juhiste eiramisest.
 • Veekeskuses on ohutuse suurendamise eesmärgil ja ohutusreeglite täitmise jälgimiseks tööl valveinstruktorid, kuid esmane vastutus veekeskuse kasutamisest ja selle tagajärjel tekkida võivatest kahjudest tervisele või varale lasub kasutajal (laste puhul nende täiskasvanud saatjal). Veekeskus ei garanteeri vetelpääste kompetentsi ja kutsega personali kohalolu.
 • Liigu veekeskuse ruumides ettevaatlikult ja kiirustamata. Märjal põrandal jooksmine/kiirustamine on ohtlik nii Sulle kui teistele külastajatele.
 • Tervise Paradiisi administratsioon võib atraktsiooni ligipääsetavust igal ajal ilma ette teatamata muuta. Sissepääsuhinnale ei kohaldata sel juhul allahindlust.
 • Kuni 14-aastased (kaasa arvatud) lapsed tohivad veekeskusesse ja ujulasse minna ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjatega, kes vastutavad laste turvalisuse ja käitumise eest ning tagavad, et laps(ed) täidavad veekeskuse kasutusreegleid.
 • 15-aastased ja vanemad lapsed võivad veekeskust külastada saatjata ja ilma vanemate või täiskasvanute juuresolekuta, kuid vanemad vastutavad lapse terviseseisundi, käitumise ja reeglite järgimise eest.
 • Ära tule veekeskusesse ebakaines olekus või narkojoobes! Veekeskuse töötajal on õigus mitte müüa piletit joobeseisundis olevale isikule. Veekeskust külastades joobeseisundis võtad endale kogu veekeskuse kasutamisest tuleneva riski.
 • Oma jookide ja muude toiduainete kaasa võtmine veekeskusesse, ujulasse ja saunakeskusesse ei ole lubatud. Veekeskuse teenindaval personalil on õigus kaasatoodud toidud ja joogid konfiskeerida.
 • Veekeskuses on suitsetamine, kangete alkohoolsete jookide ja narkootikumide tarvitamine rangelt keelatud.
 • Veekeskuses on videovalve.
 • Arvesta kaaskülastajatega ja ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Esemeid, mis võivad häirida teisi külastajaid või põhjustada teistele külastajatele terviserikkeid, on keelatud veekeskusesse kaasa võtta. Samuti on keelatud kaasa võtta mänguasju, mis ei ole vee peal hõljuvad.
 • Lapsekäruga palume veekeskusesse mitte siseneda.
 • Ujulestade ja „merineitsi“ ujukostüümide kasutamine veekeskuse basseinides on keelatud.
 • Tervise Paradiis ei vastuta veekeskuses asuvate riiete, dokumentide, mobiiltelefonide, väärisesemete või muude asjade kahjustamise, hävimise ja kaotsimineku eest, v.a hoiulaekas asuvate esemete eest.
 • Unustatud ja kaotatud esemed, mis leitakse/tuuakse personali kätte, hoitakse alles kaks (2) kuud, peale mida need utiliseeritakse.
 • Probleemide tekkimisel pöördu personali poole.
 • Veekeskuse töötajatel on õigus veekeskuse reeglite rikkumisel teha külastajale sellekohane märkus ja/või  peatada teistele ja iseendale ohtliku ning teisi külastajaid tülitava isiku viibimine veekeskuses ning pileti kehtivus hüvitusteta tühistada.

 PILETI OSTMINE JA TEENUSTE EEST TASUMINE

 • Veekeskuse pileti ostmisel saad kaasa randmekiibi, millega pääsed läbi uste ja sissepääsuväravate.
 • Soovi korral saab administraatori käest laenutada saunalina või hommikumantli vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kasuta neid heaperemehelikult ning lahkudes tagasta laenutatud esemed administraatorile. Kaotatud esemete eest on kahjutasu vastavalt kehtestatud hindadele.
 • Väljumisel tagasta administraatorile kõik renditud asjad, ära jäta neid riietusruumi.
 • Kogu veekeskuses viibimise aja jooksul kanna randmekiipi nähtaval kohal. Randmekiipi ei ole lubatud külastajatel omavahel vahetada.
 • Palume säilitada veekeskuse ostutšekk veekeskusest lahkumiseni.
 • Alates 18. eluaastast on võimalik Aqua baaris toodete ja teenuste eest tasumiseks kasutada randmekiipi, millel on krediit väärtuses 40 €.
 • Randmekiip tuleb veekeskusest väljumisel tagastada administraatorile ning tasuda kasutatud krediidi eest.
 • Soovi korral saab alla 18-aastane veekeskuse külastaja ettemaksu alusel administraatori käest randmekiibi. Selle abil saab osta veekeskuses asuva Aqua baari tooteid ja teenuseid ettemaksu ulatuses. Kulutamata jäänud summa tagastab administraator külastajatele veekeskusest lahkumisel (ainult samal päeval).
 • Randmekiibi kadumisest informeeri koheselt valveinstruktorit.
 • Randmekiibi kaotamisel või lõhkumisel tuleb tasuda kahjutasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Veekeskuse personalil on õigus vanuse tuvastamiseks küsida dokumenti.
 • Soetatud kaup,  piletid ja tagastusraha palume kontrollida koheselt kassa juures. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

KÜLASTUSE AEG

 • Külastusaega hakatakse arvestama alates veekeskuse sissepääsuväravast sisenemise hetkest.
 • Lisatasu ületatud  külastusaja eest arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • ATRAKTSIOONID SULETAKSE 20 MINUTIT ENNE VEEKESKUSE SULGEMIST.

RIIETUSRUUMID        

 • Palun võta riietusruumi sisenedes välisjalanõud jalast või vaheta need sisejalanõude vastu – nii aitad Sinagi puhtust hoida! Välisjalanõud tuleb panna kappi. Veekeskusest lahkudes pane palun välisjalanõud jalga riietusruumi ukse juures.
 • Riietusruumis saad valida meelepärase kapi. Riietu ning sulge kapp võtmega. Võta võti kindlasti veekeskusesse kaasa. Võtme saad randmerihmaga ümber käe või jala panna. Kappi saab korduvalt avada ja sulgeda.
 • Kontrolli igakordselt, kas kapi uks sulgub korralikult ning juhul kui kapiuks ei sulgu korralikult ja/või on rikutud, informeeri sellest koheselt administraatorit või valveinstruktorit.
 • Hoia hoolikalt oma riidekapi võtit. Selle kaotamisel on kahjutasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Võtme kaotamisest informeeri koheselt administraatorit või valveinstruktorit.
 • Veekeskus ei vastuta kappi jäetud asjade eest. Vajadusel on veekeskuse letis võimalik rentida külastuse ajaks hoiulaegas.
 • Enne veekeskusesse ja ujulasse minekut PESE ENNAST KINDLASTI ilma ujumisriieteta, eemalda näolt kosmeetika.
 • Riietus-ja pesuruumides on juuste värvimine ja raseerimine keelatud.
 • Riietusruumides olevates saunades on soovitatav viibida ilma ujumisriieteta. Leili viskamisel arvesta teiste külalistega.
 • Pärast veekeskuse külastamist ja duši all käimist kuivata end enne riietusruumi sisenemist.
 • Võib tekkida olukord, kus meeste duši- ning riietusruumis liiguvad ringi ning teostavad oma tööd naissoost puhastusteenindajad. Palume mõistvat suhtumist.

VEEKESKUSE, SAUNAKESKUSE JA UJULA REEGLID

 • Veemõnude nautimiseks veekeskuses on kõige sobivamad traditsioonilised ujumisriided. Šortsides ujumine, needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud.
 • Palume arvestada võimalusega, et veekeskuse atraktsioonide kasutamine võib rikkuda ujumisriideid. Atraktsioone kasutades võtate isikliku vastutuse oma riiete eest. Veekeskus ei vastuta rikutud ujumisriiete eest.
 • Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 3-aastaste puhul nõutav ujumismähkmete kasutamine. Ujumismähkmed on müügil veekeskuse piletimüügis.
 • Lapsi ei tohi jätta järelvalveta. Lapsed, kes ei oska ujuda, ei tohi olla basseinides üksi.
 • Vali endale vastavalt Sinu ujumisoskustele ja tervislikule seisundile sobiva sügavusega bassein või atraktsioon.
 • Tähelepanu! Liutorude fooride tõrke korral (püsivalt roheline, punane või kustunud tuli) tuleb hoida vahet eelmise torust laskujaga minimaalselt 40 sekundit!
 • Täiendav hoovõtt liutorudesse sisenemisel ei ole lubatud.
 • Must liutoru on kinnine, spetsiaalsete heliefektidega. Arvesta oma  tervisliku seisundi ning kehaliste võimetega. Epileptikutel ei ole soovitatav seda liutoru kasutada.
 • Veekeskuse atraktsiooni „mägijõgi“ võib kasutada väga hea ujumisoskuse ning ohutunnetusega külastaja.
 • „Mägijõe“ kasutamisel tuleb juhinduda vastavatest viitadest ja märkidest, hoida pikivahet ning arvestada teiste külastajatega.
 • Kategooriliselt on keelatud liikuda atraktsioonidel vastuvoolu või vastu laskumise suunda.
 • Vettehüpped on lubatud ainult hüppebasseini platvormidelt valveinstruktori juuresolekul. Teistes basseinides ei ole vettehüpped lubatud. Vigurhüpped ei ole lubatud. Ujulas on vette hüppamine on lubatud ainult ujula stardipukkidelt treeningu ajal ja treeneri juuresolekul.
 • Sukeldudes pikaks ajaks vee alla jäämine ning võistlemine vee all hinge kinnihoidmises, on keelatud.
 • Ujulas ujudes hoia parempoolset liiklust ja ole heatahtlik teiste samal rajal ujuvate külastajate vastu.
 • Ära uju põiki üle radade, rada võid vahetada raja alt läbi ujudes. Radadel istumine ja seismine ei ole lubatud.
 • Järgi ujulas radade märgistust, ära uju treening-gruppidele mõeldud radadel.
 • Pikkade juuste korral pane juuksed kinni või kasuta ujumismütsi.
 • Kasuta veekeskuse spordi- ja abivahendeid heaperemehelikult ning pane need pärast kasutamist oma kohale.
 • Saunakeskuses puudub mehitatud valve.
 • Saunakeskust külastades veendu, et valid sauna vastavalt enda tervislikule seisundile.
 • Saunakeskuses tarbi piisavalt vett.
 • Saunakeskuse massaažibasseinis on vettehüpped keelatud.
 • Saunades pole lubatud kasutada mett, koorijaid ja teisi määrivaid aineid.
 • Halva enesetunde korral puhka ja küsi abi instruktorilt.

RÜHMAKÜLASTAJA MEELESPEA       

 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste rühmade puhul peab iga 15 õpilase kohta olema 1 täisealine saatja.
 • Laste- ja noorukite rühmade saatjad vastutavad kõigi rühma liikmete eest vastavalt käesolevatele reeglitele ning tagavad rühma liikmete õigeaegse väljumise veekeskusest.

 

Liutorude kasutaja meelespea