Fysioterapi

 
Elektroterapi
Ultraljudsterapi
Laserterapi
Magnetterapi

ELEKTROTERAPI

Läkaren väljer från ett brett utbud av olika låg- och mellanfrekventa strömimpulser en passande behandling för patienten.

EFFEKT

 • effektiv smärtlindring vid akuta led- och nervinflammationer

KONTRAINDIKATIONER

 • individuell intolerans 
 • elakartade tumörer 
 • blodsjukdomar 
 • TBC 
 • svår hjärtsvikt 
 • högt blodtryck 
 • svåra hjärtrytmrubbningar (pacemaker) 
 • graviditet 
 • dekompenserad diabetes 
 • tyretoxikos, hypotyreos 
 • konstgjorda leder och metallplattor i kroppen

ULTRALJUDSTERAPI

Ultraljud är högfrekvent ljud med låg intensitet använt i terapeutiskt syfte. Det är en lokal behandling som värmer och lindrar smärta.

EFFEKT

 • minskar tendens till led- och muskelsammandragningar 
 • för bättre effekt ges ultraljudsterapi ofta i kombination med olika salvor eller geler (fonofores) 
 • förbättrar näringsupptagningen i vävnader vid posttraumatiskt tillstånd ochtrofiska sår

INDIKATIONER

 • lämplig för behandling av leder, nerver, senor och muskler 
 • används främst för behandling av artros och fibromyalgi

KONTRAINDIKATIONER

 • akut inflammation 
 • graviditet 
 • tumörer 
 • hjärt- och kärlsjukdomar 
 • hudskador 
 • pacemaker 
 • efter röntgen och strålbehandling 
 • efter laminektomi och metallosteosyntes

LASERTERAPI

Baseras på den effekten laserstrålning har på biologiska vävnader.

Genomsnittlig längd för en behandlingsserie är 4–6 gånger, minst 3 gånger. En serie om 2–3 behandlingar kan tas varje år. Den terapeutiska effekten kan visa sig först några veckor efter behandlingen, men de flesta upplever en förbättring redan under pågående behandlingsserie. Laserbehandling upplevs oftast som en lätt behandling, den höjer inte blodtrycket. Laserbehandling kan utföras som en enskild behandling eller som en del i större behandlingsserie tillsammans med massage, rörelseterapi, värmebehandling, och i kombination med andra elektroterapi behandlingar.

EFFEKT

 • antiinflammatorisk och smärtstillande effekt 
 • främjar ämnesomsättningen i vävnaderna 
 • påskyndar återhämtningsprocessen 
 • hämmar uppkomsten av ärrvävnader 
 • minskar svullnader och överkänslighet i nervändar

INDIKATIONER

 • används oftast vid kroniska inflammationer i leder, muskler och senor 
 • lämplig för efterbehandling av skador

KONTRAINDIKATIONER

 • elakartade tumörer 
 • blodsjukdomar 
 • akuta infektionssjukdomar 
 • graviditet 
 • kronisk hjärt-, lever- eller njursvikt 
 • dekompenserad diabetes 
 • toxisk förstoring av sköldkörtel

MAGNETTERAPI

Lågfrekvent magnetfält används som påverkar vävnaderna på 4–5 cm djup.

EFFEKT

 • magnetfältet utvidgar perifera blodkärl 
 • förbättrar blodcirkulationen i vävnaderna och ämnesomsättningen 
 • minskar svullnader 
 • påskyndar absorption av blodutgjutelser 
 • bidrar till återhämtning efter frakturer

INDIKATIONER

 • används för patienter med trofiska sår och åderinflammation 
 • posttraumatisk behandling 
 • behandling av inflammationer i leder och muskler 
 • behandlingen har blodtryckssänkande effekt och är därför mycket lämplig för personer med förhöjt blodtryck och för äldre personer 

KONTRAINDIKATIONER

 • olämplig för personer med pacemaker


Prislistan se här.

För bokning kontakta vår försäljningsavdelning
medic@spa.ee, tel +372 447 9220