Vattenpark och simhall regler

Vi önskar alla gäster på Tervise Paradiis badcentrum en trevlig och säker vistelse. Kännedom om gällande regler och efterlevnad av våra anvisningar hjälper på alla sätt att göra besöket till Tervise Paradiis badcentrum till en njutbar och avkopplande upplevelse. Tack!

 ALLMÄNT

 • Badcentrumet har anställt badvakter som ska svara för ökad säkerhet och för tillsyn över efterlevnad av säkerhetsregler, men det primära ansvaret för eventuella skador eller följdskador på hälsa eller egendom på grund av besöket till Badcentrumet åligger besökaren själv (eller den vuxna ledsagaren när det gäller barn)
 • Barn upp till och med 10 år tillåts tillträde till äventyrsbadet och simhallen endast i sällskap av betalande vuxna ledsagare som ansvarar för barnens säkerhet och uppförande och garanterar att barnen följer badcentrumets besöksregler
 • Barn upp till och med 3 år får besöka badcentrumet gratis endast i sällskap av en betalande vuxen ledsagare och om de använder sin ledsagares garderob
 • Vid önskemål finns badlakan eller morgonrock att hyra i receptionen enligt gällande prislista. Använd hyrda föremål omdömesgillt och återlämna dessa till receptionen när du lämnar badcentrumet. Tappade föremål måste ersättas enligt gällande prislista
 • Följ den förklarande märkningen och skyltningen på badcentrumet. Tervise Paradiis ansvarar inte för besökares eventuella skador eller andra hälsofel och ersätter inte skador därav
 • Ta hänsyn till medbesökare och var uppmärksam gentemot barn
 • Rör dig lugnt i badcentrumets omklädningsrum, simhall och äventyrsbad, att rusa/springa på våta golv kan innebära fara för både dig själv och andra besökare
 • Det är inte tillåtet att ta med sig egna drycker och andra livsmedel  till äventyrsbadet, simhallen och bastucentret. Badcentrumets servicepersonal har rätt att beslagta medtagna livsmedel och drycker
 • Besök inte badcentrumet onykter! Personalen på badcentrumet har rätt att vägra sälja biljetter till berusade personer. Vid besök till badcentrumet står besökaren själv för hela risken vid besöket till badcentrumet
 • Genom att använda äventyrsbadets tjänster försäkrar du att du har gått igenom äventyrsbadets besöksregler
 • Badcentrumets personal har rätt att avvisa personer som utgör en fara för sig själva och för andra eller personer som besvärar andra besökare från badcentrumet
 • Badcentrumets personal har rätt att göra anmärkningar till besökare som bryter mot badcentrumets regler och ogiltigförklara biljetten utan ersättning
 • Tervise Paradiis badcentrum förespråkar en hälsosam livsstil och tillåter därför ingen rökning i badcentrumets lokaler
 • När du lämnar badcentrumet återlämna alla hyrda föremål, lämna inte kvar dem i omklädningsrummet
 • Badcentrumet har videobevakning, med undantag för omklädnings- och duschrum.
 • Vid uppkomst av problem vänligen kontakta jourhavande badvakt eller receptionen
 • Det är förbjudet att ta med sig sådana leksaker för lek i badcentrumet som kan orsaka hälsobesvär för andra besökare eller som inte flyter på vattenytan
 • Det är förbjudet att använda simfötter och sjöjungfrudräkter i badcentrumets bassänger
 • All användning av GoPro- och annan liknande utrustning sker på eget ansvar. Användaren måste försäkra sig om att utrustningen är fastsatt på ett säkert sätt så att den inte kan lossna och ligga kvar i rutschkanan, bassängen och andra attraktioner där den kan innebära fara för andra besökare
 • Kvarglömda och borttappade föremål som hittas och lämnas till personalen förvaras i två (2) månader och kasseras därefter

KÖP AV BILJETT OCH BETALNING FÖR TJÄNSTER

 • När du köper biljett till äventyrsbadet får du ett armband med chip som låter dig passera ingångsdörrar och -grindar
 • Ha chiparmbandet synligt under hela din vistelse i äventyrsbadet. Det är inte tillåtet för besökare att byta chiparmband med varandra
 • Vänligen ha kvar köpkvittot tills du lämnar äventyrsbadet
 • Gäster från och med 18 år kan betala för Aqua bars tjänster med sitt chiparmband som är laddat med 40 € kreditbelopp
 • Utnyttjat kreditbelopp ska återbetalas i samband med återlämnande av chiparmbandet till receptionen när man lämnar badcentrumet
 • Tappade eller förstörda chiparmband måste ersättas enligt gällande prislista
 • Vid önskemål kan besökare under 18 år få ett chiparmband från receptionen mot förskottsbetalning. Då kan de betala för Aqua bars tjänster med sitt chiparmband som är laddat med det förskottsbetalda beloppet. Återstående belopp återbetalas till besökaren i receptionen när gästen lämnar badcentrumet (endast samma dag). Informera en badvakt omgående när du har tappat ditt chiparmband
 • Vid önskemål kan dokument, pengar och andra värdeföremål förvaras i ett förvaringsskåp i receptionen
 • Genom inlösen av en biljett försäkrar du att ditt hälsotillstånd och dina färdigheter tillåter dig att använda badcentrumets attraktioner och åtar dig att ta del av attraktionernas säkerhetsföreskrifter. För barnen ansvarar deras vuxna ledsagare.
 • Familjebiljett ger inträde till äventyrsbadet för 2 vuxna och 2 barn upp till och med 15 år
 • Badcentrumets personal har rätt att begära uppvisande av legitimation för ålderskontroll
 • Rabattbiljett gäller för innehavare av estniskt elevkort, studentkort, ISIC- och ITIC-kort och estniskt pensionärsintyg. Rabattbiljett kan köpas mot uppvisande av rabattberättigande legitimation
 • Vänligen kontrollera inköpta varor, biljetter och växel direkt vid kassan. Senare klagomål lämnas utan avseende

BESÖKSTID

 • Ett besök till äventyrsbadet varar i 3 timmar
 • Besökstiden börjar räknas från passagen genom äventyrsbadets ingångsport
 • Tilläggsavgift för överskriden besökstid räknas enligt gällande prislista
 • Vattenparken attraktioner och bastur stängs kl 21:30

OMKLÄDNINGSRUM

 • Vänligen ta av dig uteskor eller byt om till inneskor när du går in i omklädningsrummet – så bidrar du till en renare omgivning! Uteskor förvaras i ditt skåp. När du lämnar badcentrumet vänligen ta på dig uteskorna vid omklädningsrummets dörr
 • I omklädningsrummet kan du välja ett passande skåp. Klä om dig och lås skåpet med nyckeln. Ta med dig nyckeln in till äventyrsbadet. Du kan bära nyckeln runt din arm eller fot med hjälp av nyckelband. Skåpet kan låsas och låsas upp flera gånger
 • Kontrollera alltid att skåpdörren låser ordentligt och om den inte gör det och/eller är förstörd, vänligen meddela receptionen eller badvakten omgående.
 • Var rädd om din skåpnyckel, en tappad skåpnyckel ska ersättas enligt gällande prislista. Om du tappar nyckeln meddela receptionen eller badvakten omgående.
 • Badcentrumet tar inget ansvar för säker förvaring av föremål med värde över 50€ (dokument, kontanter och övriga värdeföremål) som lämnas kvar i garderobskåp. Om gästen har med sig något föremål med värde över 50€ eller om värdet för alla medhavda föremål överstiger 50€ måste gästen förvara sådana föremål i ett värdeskåp vid badcentrumets kassa. Hyran för värdeskåpet är enligt prislistan 2€. Om gästen oavsett ovan angiven uppmaning förvarar sina värdeföremål i garderobskåp i stället för ett värdeskåp tar badcentrumet inget ansvar för säker förvaring av värdeföremålen i garderobskåpet. Garderobskåp är avsett för förvaring av kläder och värdeskåp för säker förvaring av värdeföremål. 
 • Det är viktigt att DUSCHA utan badkläder och sminka av sig innan man går in till äventyrsbadet och simhallen
 • Det är förbjudet att raka sig i omklädnings- och duschrum
 • För bastubad i anslutning till omklädningsrum rekommenderas det att ta av sig badkläder. Ta hänsyn till andra badgäster när du slår vatten på bastuaggregatets stenar
 • Torka av dig efter vistelsen i äventyrsbadet och duschen innan du går in i omklädningsrummet
 • Blöta golv är hala! Rör dig lugnt i omklädnings- och duschrum – så undviker du att ramla och skada dig
 • I omklädningsrum kan det förekomma situationer där kvinnliga lokalvårdare måste gå in i herrarnas dusch- och omklädningsrum i arbetssyfte. Vi ber om överseende!

ÄVENTYRSBADETS, SIMHALLENS OCH BASTUCENTRETS KOMIHÅGLISTA

 • Äventyrsbadets nöjen åtnjuts bäst med traditionella badkläder. Det är inte tillåtet att använda shorts eller badkläder med tillbehör som nitar, tryckknappar eller knappar
 • Vänligen beakta möjligheten att användningen av äventyrsbadets attraktioner kan ev. skada dina badkläder. Vid användning av attraktionerna tar du eget ansvar för dina kläder. Badcentrumet ansvarar inte för skadade badkläder
 • För att undvika otrevliga överraskningar måste barn under 3 år använda en badblöja. Badblöjor kan köpas från badcentrumets biljettkassa
 • Välj bassängdjupet eller attraktionerna utifrån din simkunnighet och ditt hälsotillstånd
 • Den svarta rutschkanan är sluten, med särskilda ljudeffekter. Ta hänsyn till ditt hälsotillstånd och din fysiska förmåga. Epileptiker avråds använda den svarta rutschkanan
 • Äventyrsbadets attraktion ”vilda forsen” får användas av besökare som är mycket bra simmare och riskmedvetna
 • Vid användning av attraktionen ”vilda forsen” följ gällande skyltning och märkning, håll avstånd och ta hänsyn till andra besökare
 • Vattenhopp är endast tillåtna i hoppbassängen vid närvaro av en badvakt. Från simbassängens startpallar är sportliga starthopp tillåtna. I andra bassänger är vattenhopp inte tillåtna. Konsthopp är inte tillåtna
 • Det är strängt förbjudet att röra sig i motsatt riktning eller motströms i attraktionerna
 • Följ högertrafik i simbassängen och var välvillig gentemot andra besökare som använder samma bana
 • Simma aldrig tvärs över banor, du kan byta bana genom att simma under banmarkeringen. Det är inte tillåtet att sitta eller stå på banmarkeringen
 • Följ banmarkeringen i simhallen, simma inte på banor som är avsedda för träningsgrupper
 • Om du har långt hår, vänligen bind upp håret eller använd badmössa
 • Använd alla badcentrumets sportredskap och hjälpmedel omdömesgillt och återlämna dessa efter användningen på deras plats
 • Bastucentret har ingen bevakningspersonal
 • När du besöker bastucentret välj bastu med hänsyn till ditt hälsotillstånd
 • Drick tillräckligt med vatten när du besöker bastucentret
 • Vattenhopp är förbjudna i bastucentrets massagebassäng
 • Det är inte tillåtet att använda honung, peeling och andra nedsmutsande medel i basturna
 • Äventyrsbadets attraktioner stängs en halvtimme innan badcentrumets stängningstid

KOMIHÅGLISTA FÖR GRUPPBESÖKARE 

 • Elevgrupper från grundskola och gymnasium måste ha minst en vuxen ledsagare för varje 15 elever
 • Ledsagare till barn- och ungdomsgrupper ansvarar för gruppens agerande och säkra uppförande i äventyrsbadet och ser till att gruppmedlemmar lämnar äventyrsbadet i tid