Tervise Paradiisi spaa-hotell & veekeskus on suletud järgnevalt

*spaahotell on suletud 22.02-7.03 kella 15-ni.
*veekeskus on suletud 22.02-07.03 (k.a)

NB! bowling, ujula ja jõusaal on avatud.

Püsige terved!