Märk kindlast arengust

Tervise Paradiisile omistati diplom „Märk kindlast arengust“.
Tervise Paradiis osales Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammis, mida juhib EAS Turismiarenduskeskus.
Programmi eesmärk on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmise ja valiku laiendamise kaudu. Programm lähtub seisukohast, et iga turismiettevõte, kes on õigesti valinud oma sihtgrupi, suudab õige juhtimisega klientide ootustele vastata või neid ületada.
Kvaliteedi arendamisele pühendunud ja programmi edukalt rakendavaid ettevõtteid tunnustatakse diplomiga „Märk kindlast arengust“. See annab klientidele ja avalikkusele teada, et ettevõte on valmis oma klientide heaolu nimel järjepidevalt pingutama.