Rehabilitatsiooniteenus


Tervis Spaa Grupp osutab rehabilitatsiooniteenust Tervis ravispaahotellis, Seedri 6, Pärnu.


 • Mis on rehabilitatsiooniteenus?

 • Rehabilitatsiooniteenused

 • Kuidas saada rehabilitatsiooniteenusele?

 • Kontakt

Mis on rehabilitatsiooniteenus?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada erivajadustega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada tema kaasatust ühiskonda ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Konkreetne eesmärk on puudega lapse puhul aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul soodustada tööle asumist või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid keskkonna (näiteks kodu) kohandamiseks, nõustatakse abivahendi valikul ja kasutamisel. Olulisel kohal on erivajadustega inimeste nõustamine erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

 

Rehabilitatsiooniteenused

 •  Rehabilitatsioonivajaduste hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja tulemuste hindamine. Nõustame kliente tegevuskava täitmisel.

 • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

 • Füsioterapeudi teenus

 • Sotsiaaltöötaja teenus

 •  Psühholoogi teenus

 • Logopeedi teenus

 • Eripedagoogi teenus

 • Majutusteenus

AS Sanatoorium Tervis osutavad rehabilitatsiooniteenust:

 • liikumis- ja liitpuudega lastele

 • üldsomaatiliste haigustega lastele

 • liikumispuudega täiskasvanutele

 • üldsomaatiliste haigustega täiskasvanutele


AS Sanatoorium Tervises pakutav rehabilitatsiooniteenus sisaldab:

 • Riiklikult finantseeritava rehabilitatsiooni majutusperioodi pikkus on 5 ööpäeva

 • Toitlustamine 3 korda päevas - alates 01.01.2015 omafinantseerimine 70 € perioodi kohta

 • Veekeskuse, ujumisbasseini ja saunade kasutamist

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenust?

 • Taotlege suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) pensioniametisse ja täita taotlus. Taotluse vormi saab kõikidest pensioniametitest, samuti Sotsiaalkindlustusamet www.ensib.ee kodulehelt ning Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt www.sm.ee (rubriik sotsiaalhoolekanne, puuetega inimesed, rehabilitatsioon).

  Taotlemise kohta saab täpsemat informatsiooni kas Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16 106 või 6 121 360.

 • Tooge või saatke suunamiskiri selle kättesaamisest 21 kalendripäeva jooksul Tervise ravispaahotelli, aadressil Seedri 6, Pärnu. Suunamiskirja alusel registreeritakse Teid rehabilitatsiooniteenuse järjekorda.

 • Tervis ravispaahotelli töötaja võtab järjekorra alusel Teiega ühendust ja korraldab teenuse saamise.

Teadmiseks!
Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiiniteenus, s.t. et

 • Teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite

 • AS Sanatoorium Tervis ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi-ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema

Kontakt

Tel 447 9235
E-post: rehabilitatsioon@spa.ee

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuse kohta:
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee  
Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee