Svarīga informācija

Cienījamais viesi!

Lūdzu, pievērsiet uzmanību darba laikiem pirms ierašanās. Jūs varat tos atrast šeit.


No 2024. gada 1. maija autostāvvieta pie viesnīcas ir par maksu.

Viesnīcas autostāvvietas izmantošana ir par maksu. Autostāvvietu var izmantot, ja ir pieejamas brīvas stāvvietas. Autostāvvietā vietu nav iespējams rezervēt.

Viesnīcas autostāvvietas cenrādis:

No 1. maija līdz 31. augustam
Līdz 4 stundām 2€/periods
5-10 stundas 5€/stundā

1-2 naktis 10€/periods
3-10 naktis 20€/periods

No 1. septembra līdz 30. aprīlim
Līdz 4 stundām 1€/periods
5-10 stundas 1€/stundā

1-2 naktis 5€/periods
3-10 naktis 15€/periods

Par autostāvvietu var samaksāt uz vietas viesnīcā.

NB! Autostāvvietas uz ielām viesnīcas apkārtnē arī ir par maksu.
Lūdzam iepazīties ar jauno autostāvvietu izmantošanas kārtību Pērnavas pilsētā: https://visitparnu.com/lv/autostavvietas-pernava/