Automašīnu novietošanas kārtība Tervise Paradiis viesnīcā

Automašīnu novietošanas kārtība Tervise Paradiis viesnīcā

No 01.06-31.08.2023 visu diennakti
Tervise Paradiis viesnīcas automašīnu stāvvieta ir maksas!


Ierodoties viesnīcā, lūdzam obligāti izmantot stāvvietas pulksteni, kas dod pietiekamu laika rezervi, lai
ievadītu automašīnas datus stāvvietas sistēmā. Izmantojot stāvvietas pulksteni, pirmās 30 minūtes no iebraukšanas brīža automašīnas novietošana visiem transportlīdzekļiem ir bez maksas.

Gadījumā, ja transportlīdzekļa reģistrācijas numurs ir iekļauts stāvvietas programmā un tam ir piešķirta bezmaksas stāvvieta, par stāvvietu nav jāmaksā.

Tervise Paradiis viesnīcas teritorijā automašīnu bez maksas var novietot tie klienti, kas ir iegādājušies kādu no šiem pakalpojumiem:

  • viesnīcas klienti;
  • Tervise Paradiis teritorijā notiekošo konferenču/semināru dalībnieki;
  • Spa&Sport sporta kluba Gold un Silver pastāvīgie klienti, kuriem ir spēkā perioda karte (bezmaksas stāvvietu atļauts izmantot perioda kartes derīguma termiņā);
  • derīgas Spa&Sport sporta kluba perioda kartes īpašnieki, izmantojot Tervise Paradiis viesnīcas pakalpojumus (4 stundas bez maksas);
  • spa klienti, kas iegādājušies kādu no procedūrām (4 stundas bez maksas);
  • bāru un kafejnīcu klienti, iegādājoties kādu no pakalpojumiem (4 stundas bez maksas);
  • Tervise Paradiis ūdens atrakciju parka un boulinga klienti, iegādājoties kādu no pakalpojumiem (4 stundas bez maksas).

Par stāvvietu nav jāmaksā:
*motocikliem, autobusiem, taksometriem;
*autovadītājiem ar kustību traucējumiem (bezmaksas stāvvietu apliecina “Personas ar kustību traucējumiem stāvvietas karte”).

Maksa par motora transportlīdzekļu novietošanu maksas stāvvietā ir šāda:

1 stunda = 5€
1 diena = 30€

Apmaksa jāveic Tervise Paradiis viesnīcas kasē uzreiz pēc automašīnas novietošanas maksas autostāvvietā. Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un stāvvietas laiks stundās tiek ievadīts stāvvietas programmā. Stāvvietas laiks sākas brīdī, kad dati ir ievadīti programmā. Pēc stāvvietas laika beigām transportlīdzekļa reģistrācijas numurs tiek automātiski dzēsts no stāvvietas programmas saraksta.

Apmaksu par stāvvietu nav iespējams veikt, izmantojot mobilo telefonu. Apmaksai nav derīgas arī Pērnavas pilsētas stāvvietu kartes!

Ja stāvvietas noteikumi netiek ievēroti, t.sk. gadījumā, ja stāvvietas apmaksa netiek veikta, stāvvietas uzraugam ir tiesības piemērot līgumsodu 30 € apmērā.