Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

 

 • Dāvanu karti var iegādāties pie viesnīcas Tervise Paradiis administratora.
 • Šo dāvanu karšu vērtība ir €10, €20, €30 un €60.
 • Dāvanu karte tiek aktivizēta pārdošanas dienai sekojošajā darbadienā.
 • Dāvanu karti var realizēt vienā vai vairākās Tervise Paradiis apkalpošanas vienībās (ūdens atrakciju parkā, viesnīcā, ārstniecības nodaļā, boulingā, restorānos, bāros).
 • Ja dāvanu kartē norādīti konkrēti pakalpojumi, klientam ir tiesības izmantot tikai dāvanu kartē norādītos pakalpojumus.
 • Dāvanu kartē norādītos pakalpojumus var izmantot, ja ir brīvas vietas un laiki.
 • Dāvanu kartē norādītos pakalpojumus mainīt nevar.
 • Dāvanu karti nevar apmainīt pret skaidru naudu.
 • Par vienu pakalpojumu nevar maksāt ar vairākām dāvanu kartēm.
 • Dāvanu kartes nevar iegādāties ar citu dāvanu karti.
 • Ja pirkuma summa ir mazāka nekā kartes nominālvērtība, pārējā summa netiek atgriezta.
 • Bojāta vai nozaudēta dāvanu karte netiek apmainīta pret jaunu karti vai skaidu naudu.
 • Ar bojātu dāvanu karti nevar lietot pakalpojumus.
 • Dāvanu kartes derīguma termiņš ir norādīts kartes priekšpusē.
 • Derīguma termiņu pārsniegušu karti nav iespējams izmantot norēķiniem, karte tik anulēta.
 • Jebkāda dāvanu kartes pavairošana ir aizliegta.
 • Tervise Paradiis ir tiesības pārbaudīt uzrādītās dāvanu kartes īstumu un konfiscēt viltotas kartes.
 • Visas tiesības uz Tervise Paradiis dāvanu karti pieder OÜ Tervise Paradiis.
Dāvanu karte MANS PIRMAIS SPA
 • Klientam ir tiesības izmantot tikai kartē norādītos pakalpojumus.
 • Karti nevar apmainīt pret skaidru naudu.
 • Bojāta vai nozaudēta karte netiek apmainīta pret jaunu karti vai skaidu naudu.
 • Ar bojātu karti nevar lietot pakalpojumus.
 • Dāvanu kartes nevar iegādāties ar citu dāvanu karti.
 • Kartē norādītos pakalpojumus var izmantot, ja ir brīvas vietas un laiki. Ārstniecības pakalpojumus lūdzam iepriekšēji rezervēt pa telefonu +372 445 1630 un e-mail sales@spa.ee. 
 • Ja iespējams, lūdzam ņemt līdzi savu dvieli.
 • Kates derīguma termiņš ir norādīts kartes priekšpusē. Kartē norādītos pakalpojumus var izmantot kartes derīguma termiņa ietvaros.
 • Jebkāda kartes pavairošana ir aizliegta.
 • Tervise Paradiis ir tiesības pārbaudīt uzrādītās kartes īstumu un konfiscēt viltotas kartes.
 • Visas tiesības uz Tervise Paradiis karti pieder OÜ Tervise Paradiis.