COVID-19 INFO

Hoolime endast ja teistest!

Visit Pärnu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega kehtestada rangemad meetmed koroonaviiruse leviku piiramiseks, saavad Tervise Paradiisi spaa-hotelli & veekeskuse teenuseid kasutada kliendid, kes saabudes esitavad ühe järgmistest dokumentidest:

 • vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav tõend
 • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend, mis pole vanem kui 6 kuud
 • 12-17 aastased negatiivne COVID-19 PCR testitõend (tehtud kuni 72 h varem) või negatiivne antigeeni testitõend (tehtud kuni 48h varem) enne Tervise Paradiisi saabumist.

Koos tõendiga tuleb esitada ka isikut tõendav dokument.

Alla 12-aastased ei pea oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendama.

NB!
Haigena püsi kindlasti kodus. Kõigil on võimalus oma broneeringu aega muuta või tühistada.

Pane õlg alla ja vaktsineeri end, vaid nii saame hoida elu avatuna!

*****

HEA TAHTE KOKKULEPE OHUTUSE TAGAMISEKS COVID-19 AJAL

Oleme liitunud Hea tahte lepinguga ja meie juures puhates võite olla kindel, et:

 • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külastajad hoida distantsi.
 • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad. 
 • Meie personal on Terviseameti nõuete ja soovitustega kursis ning tagab, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule. 
 • Sageli puudutatud pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
 • Töötajad ja külalised peavad kandma maski või alternatiivseid isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele riiklikele eeskirjadele.
 • Meil on tagatud võimalus hoida vajalikku distantsi nii omavahel kui ka teenusepakkujatega.
 • Me ei müü selgete joobetunnustega inimestele alkoholi ning joobes isikul palume koju minna. 
 • Jälgime klientuuri ning kui märkame haigustunnustega inimest, palume tal koju minna. Seejärel desinfitseerime kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud. Inimesi, kes on haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud, teavitatakse kokkupuutest isikuandmeid avaldamata.
 • Siseruumide ventilatsioon töötab korralikult. Õhutame pidevalt siseruume: hoiame võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutame ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgime nii välis- kui sisetemperatuuri. 

Meie jaoks on kõige olulisem klientide tervis ja heaolu!
Ootame Teid Pärnusse puhkama – siin on turvaline!